رسانه تخصصی بیمانا

مدیریت طرح، ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی

    امروز  پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷  

Bimana

ویژه های خبری

|

امیرعباس بصیری طهرانی

امیر عباس بصیری طهرانی

مدیر مسئول


خدای را سپاس که پس از چندین سال کار اجرایی فشرده، پیچیده و دشوار در حوزه مدیریت طراحی و ساخت پروژه‌های عمرانی و شناخت نقاط ضعف بنیادین این صنعت در کشورمان، توفیق آن داد بتوانیم گامی در راستای بهبود و ارتقای مدیریت این نوع پروژه‌ها در داخل کشور برداریم. اکنون مدیریت پروژه در سطح جهانی به یک دانش تبدیل شده و ابزارها، رو ش‌ها و نظام‌های مدیریت بسیار کارآمدتر از گذشته شده اند. با این وجود، ادامه مدیریت سنتی پروژه‌ها بدون توجه به این پیشرفت‌ها، تبدیل به یکی از عوامل اصلی راندمان بسیار پایین پروژه‌های داخلی شده است، به نحوی که بجز تعداد اندکی از پروژه‌ها، اغلب پروژه‌ها طبق برنامه زمانبندی و بودجه پیش‌بینی شده پایان نمی‌یابند. زمانی که در این راه قدم گذاشتیم، قصد کردیم با همه دشواری‌های پیش رو با عزمی راسخ و اراد‌ه‌های استوار نسبت به رفع نقاط ضعف و بهبود مدیریت پروژه‌ها در کشور گام‌های اساسی برداریم. تجربیات گذشته حکایت از آن داشت که یکی از نقاط ضعف مهم در این حوزه، ناهماهنگی عوامل انجام کار و عدم یکپارچگی اجزاء یا نظام جزیره‌ای حاکم بر مدیریت پروژه‌ها است. راه‌کاری که در سال های اخیر، در سطح جهانی، برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است، راهکار مدیریت یکپارچه پروژه با استفاده از مفهوم طراحی و ساخت مجازی در بستر سامانه BIM است. هم‌اکنون بکارگیری این راه‌کار، در برخی از کشورها آغاز گردیده و اقدامات شایان ذکری نیز برای تدوین استانداردها و دستورالعمل های کار همسان انجام شده است. به عنوان نمونه می توان از اجباری شدن استفاده از این سامانه، در پروژه‌های عمومی کشور انگلستان نام برد. با توجه به پیشرفت‌های جهانی در این زمینه، برآن شدیم تا با همت جمعی از متخصصان داخلی، نشریه و وبسایت تخصصی بیمانا را راه‌اندازی کرده و با بهره‌گیری از توان و تجربه چندساله خود و همکارانمان سهم کوچکی در ترویج این متدولوژی در مدیریت پروژه‌های عمرانی سرزمینمان داشته باشیم. امیدوارم این نشریه، که بعنوان اولین نشریه تخصصی دیجیتال در زمینه مدیریت یکپارچه اطلاعات ساختمان BIM منتشر می گردد، بتواند سهمی هر چند کوچک در تغییر و ارتقای ساختار و روش مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور داشته باشد. قصد داریم در این نشریه مقالات تخصصی، اخبار و مطالعات موردی از مدیریت پروژه‌های اجرا شده با استفاده از مفهوم ساخت و طراحی مجازی VDC را در اختیار مالکان، کارفرمایان خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاران و تامین کنندگان منابع مالی، بهره برداران، مجریان و پیمانکاران، طراحان، دانشجویان و کارشناسان صنعت ساخت و ساز کشور قرار دهیم تا بستری برای بهبود و رفع مشکلات گوناگون مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های عمرانی در داخل کشور، فراهم آید. تردیدی نیست که زین پس برای پیمودن این راه نه چندان آسان، به یاری بیش از پیش  تخصصان و علاقه‌مندان به این عرصه، در صنعت ساخت و ساز کشور نیازمندیم.