رسانه تخصصی بیمانا

مدیریت طرح، ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی

    امروز  پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷  

Bimana

ویژه های خبری

|
روجلدتک
دانلود

نشریه شماره ۷ تابستان ۱۳۹۷

 • مدیریت ادعا در ساخت به کمک فناوری بیم (BIM)
 • مصاحبه با دکتر حامد مظاهریان
 • امکانات، چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی فضاهای ابری جهانی BIM
 • فناوری بیم (BIM) در پروژه‌های کوچک مقیاس
 • گزیده اخبار و فناوری
 • آینده دیجیتالی شهرهای ما
 • فناوری بیم (BIM) در صنعت نفت و گاز
 • واژه نامه
Bimana 6
دانلود

نشریه شماره شش بهار ۱۳۹۷

 • پتانسیل‌های فناوری بیم (BIM) در مدیریت پروژه‌های نفت‌و‌گاز
 • مصاحبه با مهندس حامد مانی‌فر
 • از COBie بیشتر بدانیم
 • گزیده اخبار و فناوری
 • مصاحبه با دکتر محمود گلابچی
 • نقش فناوری بیم (BIM) در تسهیل فرآیند‌های اجرایی
 • قابلیت‌های فناوری بیم (BIM) در طراحی فناورانه بناها
 • واژه نامه
دانلود

نشریه شماره پنج زمستان ۱۳۹۶

 • مدیریت دیجیتالی طرح و ساخت پروژه‌ها با سامانه هوشمند ISIX
 • صنعت نفت و گاز در عصر اطلاعات
 • درک بیم تقلبی (BIM WASH)
 • تاثیر BIM بر پروژه‌ها از نگاه کارفرمایان
 • فناوری بیم (BIM)، بستر نوین مدیریت طرح و ساخت پروژه‌ها
 • واژه نامه
دانلود

نشریه شماره چهار پاییز ۱۳۹۶

 • هماهنگی و یکپارچگی، کلید بهره‌وری در مصرف انرژی
 • BIM در خدمت بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و تامین کنندگان منابع مالی
 • BIM برای ساختمان‌های موجود
 • منافع فناوری BIM برای کارفرمایان چگونه بدست می‌آید؟
 • مصاحبه با دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • دستیابی به اهداف زمانی و هزینه‌ای با فناوری ساخت مجازی
 • مزایا و چالش‌های پیاده‌سازی BIM در روسیه
 • واژه نامه
دانلود

نشریه شماره سه تابستان ۱۳۹۶

 • مدیریت دانش پروژه ها به کمک مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • آشنایی با پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی
 • کاهش ریسک سرمایه گذاری در پروژه ها به کمک BIM
 • کنترل و نظارت بر پیشرفت فرایند های طراحی با BIM
 • چگونه بر BIM تقلبی چیره شویم؟
 • BIM در بنا های میراث فرهنگی
 • کاهش ریسک طراحی در پروژه ها به کمک BIM
 • واژه نامه